Stránky obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.
Používaním stránok vyhlasujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

HOME  »  Poradňa

Poradňa

STRELCI STRELCOM

Diskutuj na www.strelcom.sk

 

Vítajte na stránkach streleckej poradne.

 

Táto poradňa je určená prednostne pre športovú streľbu, pre olympíjske aj neolympíjske disciplíny zastrešované ISSF - medzinárodnou federáciou športovej streľby, takže je možné, že tu nenájdete informácie aj o iných druhoch streľby ako sú IPSC, vojaci v zálohe, streľba z kuše, luku a pod.

 

Ak nenájdete v poradni odpoveď akú potrebujete, kľudne sa nás opýtajte. Odpovede na Vaše otázky budú uverejnené v poradi, v príslušnej rubrike. Ak nám pri kladení otázky uvediete aj emailový kontakt na Vás, tak Vám dáme vedieť, že odpoveď na Vašu otázku je už zverejnená a aj kde ju nájdete.

 

V poradni nebudeme zverejňovať akékoľvek osobné údaje, znenie otázky môže byť redakčne upravené ale tak, aby sa nezmenil obsah a zmysel otázky.

 

Poradňa sa môže rozvíjať najmä vďaká Vám, odpoveď na Vašu otázku bude určite zaujímať aj ostatných priaznivcov športovej streľby, takže kľudne sa pýtajte čokoľvek.

 

Privítame aj Vaše názory na vzhľad a obsah poradne, na usporiadenie jednotlivých kategórii a rubrík, najradšej kladné, ale aj konštruktívna kritika nás určite posunie ďalej.

 

Radiť Vám bude zo začiatku Mgr. Ing. Peter Mlynarčík, dlhoročný reprezentant Slovenska v pištoľových disciplínach, postupne sa budú zapájať aj ďalší strelecký odborníci.

Chcete sa niečo opýtať?

V poradni sa môžete pýtať aj bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov, bude Vám odpovedané v príslušnej rubrike poradne. Ale ak nebudeme mať na Vás kontakt, nebudeme Vám vedieť oznámiť, že sme už na Vašu otázku odpovedali a kde nájdete na ňu odpovedˇ.

Nežiadame a nenútime Vás poskytovať nám akékoľvek osobné údaje, ak to vyslovene nevyžaduje zákon, takže všetky informácie a osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom on-line formulára, budú slúžiť výlučne pre potrebu poskytnutia odpovede na Vašu otázku a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Ich odoslaním vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním a použitím Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. Hneď po poskytnutí odpovede na Vašu otázku budú Vaše osobné údaje vymazané z nášho informačného systému.

Súhlasím so spracovaním zadaných osobných údajov

Diskutujte na:
Strelci Strelcom


Stránky na ktoré sa chystáte vstúpiť obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.

Vyhlasujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.


ÁNONIE
NAHOR